Filmmusik

Hos Himlens Mörkrum finns Nora Lynn som filmkompositör. Med lyhördhet och en djup förståelse i hur man med musiken lyfter publikens upplevelse av en filmproduktion, tar sig Nora an sina projekt. Hon är gärna med i ett tidigt stadie i filmproduktionen och har möjlighet att i ett tidigt skede skicka skisser på kompositioner. Kontakta oss om du vill arbeta med Nora i din produktion. 

Nora Lynn – I mitt hjärta bultar slagen som en bas. Jag är född med musik i blodet och vill utforska nya sätt att producera, hörs gärna på svartklubbar men vill förbli dold. Jag har studerat vid Amsterdam University of Arts och är nu baserad i Amsterdam och Köpenhamn.