möllans öga

Möllans öga är stadsdelsporträtt, torgutställning och samtalskonst på samma gång.

Den svenska mästerfotografen Jean Hermanson bodde vid Möllevångstorget från 1970-talet fram till sin död 2012. Ömsint och nyfiket fotograferade han torget, år efter år. Projektet slutfördes inte och fotografierna har aldrig tidigare visats. Himlens mörkrum fullbordar nu Jean Hermansons Möllan-arbete och tillgängliggör bilderna i kvarteren, med stöd från Riksantikvarieämbetet.

Tillsammans med torgets användare och invånare lyfter Himlens mörkrum fram våra gemensamma minnen och upplevelser av kvarteren. Vi känner igen oss i bilder både från 1982 och 2001, vi häpnar över detaljer som gått oss förbi, vi får syn på förändringarna genom åren. Bilderna visas i vimlet, mitt i vardagen. De ger upphov till frågor och svar i vimlet; ett samtal om vår stad.

Vad ser du i Jeans varsamma dokumentation av torglivet? Har du tankar och minnen som du vill dela med dig av? Hör av dig till oss! Våra kontaktuppgifter finns här.