Om oss

Himlens mörkrum finns på Föreningsgatan 61 i Malmö med ett offentligt visningsrum och en verkstad för foto-, film- och textproduktion. Arvet efter Jean Hermanson (1938-2012) genomsyrar arbetet. Vi förverkligar projekt som tillgängliggör Jeans bilder men framförallt är det hans konstnärliga erfarenheter och tankegångar som Himlens mörkrum förvaltar, en del av det svenska fotografiets historia.

Bolaget bildades av Nils Petter Löfstedt och är en naturlig fortsättning på dennes samarbete med Jean Hermanson. De två fann varandra i det dokumentära fotografiet och filmandet. Denna relation resulterade 2017 i filmen Himlens mörkrum.

Himlens mörkrum arbetar främst med att producera dokumentärfilm samt utställningar och böcker om det dokumentära berättandet, i alla dess former. Vi verkar för att synliggöra arbetets förutsättningar och arbetarporträtt i samtiden.

Himlens mörkrum tillbaka på SVT-Play

Himlens mörkrums medarbetare
Nils Petter Löfstedt, fotograf, filmare och konstnär
Daniel Möller, författare, producent och samhällsplanerare
Nora Lynn, kompositör
Django Lorentzson, praktikant